สมาพันธ์ SME

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 มิถุนายน ที่ห้องประชุมที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี น.ส.สุกัญญา มีนา ประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดเพชรบุรีเจ้าของร้านครัวพฤกษาท่ายาง นายเชิด นราศรี หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี นายธีรวุฒิ คล้ายเคลื่อน พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมแถลงข่าวการลงนามสัญญาขนส่งในประเทศ ระหว่างสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดเพชรบุรี กับ ไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรีเพื่อขอค่าจัดส่งสินค้าในราคาพิเศษให้กับสมาชิกสมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดเพชรบุรี

                น.ส.สุกัญญา เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด–19 ซึ่งทำให้ประชาชนปรับรูปแบบการดำเนินชีวิตสู่ความปกติใหม่ (New Normal) หันมาสั่งสินค้าผ่านระบบออนไลน์ และให้จัดส่งผ่านระบบไปรษณีย์ไปยังผู้รับมากขึ้นแต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่หยุดชะงักทำให้สินค้าต่าง ๆ มีราคาต้นทุนที่สูงขึ้น ส่งผลให้ราคาค่าส่งสินค้าเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแก่ผู้ผลิต การลงนามสัญญาขนส่งในประเทศเพื่อขอค่าจัดส่งในราคาพิเศษระหว่างสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดเพชรบุรี กับไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรีนี้ เพื่อต้องการให้สมาชิกสมาพันธ์ฯได้รับสิทธิพิเศษค่าส่งพัสดุ ค่าส่งของ ราคาที่ต่ำกว่าปกติ และต่ำกว่าบริษัทขนส่งเอกชนจึงเป็นการเติมเต็มที่สามารถปิดจุดอ่อนและสามารถช่วยเหลือในการลดต้นทุนค่าขนส่งให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการ ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ได้รับส่วนลดต้องเป็นสมาชิกสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดเพชรบุรีเท่านั้น โดยสมาชิกฯ สามารถใช้บัตรสมาชิกฯ ไปยื่นต่อที่ทำการไปรษณีย์ในทุกครั้งเพื่อใช้บริการตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2565 ในกรอบเวลา 1 ปีเต็ม

                ด้านนายเชิดหัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่าการทำสัญญาค่าจัดส่งภายในประเทศในราคาพิเศษดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนสามารถซื้อขายสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ได้โดยไม่ต้องออกจากบ้านในสถานการณ์โรคโควิด-19 แพร่กระจายมากขึ้น อีกทั้งเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่ให้หยุดชะงักขณะเดียวกันจะสามารถลดต้นทุนค่าขนส่งให้กับผู้ประกอบการได้เป็นอย่างมาก

                ทั้งนี้อัตราค่าบริการจัดส่งพัสดุ (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดังนี้ น้ำหนักไม่เกิน 1,000 กรัม ค่าขนส่ง 25 บาท, 1,001-2,000 กรัม 35 บาท, 2,001-3,000 กรัม 45 บาท, 3,001-4,000 กรัม 55 บาท, 4,001-5,000 กรัม 65 บาท, 5,001-6,000 กรัม 75 บาท, 6,001-7,000 กรัม 85 บาท, 7,001-8,000 กรัม 95 บาท, 8,001-9,000 กรัม 105 บาท และ 9,001-10,000 กรัม ค่าขนส่ง 115 บาท

                ทั้งนี้ไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรีขอสงวนสิทธิ์ในการขนส่งพัสดุที่มีขนาดอย่างสูง กว้าง ยาวและหนารวมกันไม่เกิน 1,200 มิลลิเมตร และมีน้ำหนักสินค้ารวมบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 10,000 กรัม เท่านั้น

                ส่วนอัตราค่าบริการเรียกเก็บเงินปลายทาง (COD) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในอัตรา 3% จากวงเงินค่าสินค้าที่เรียกเก็บจากผู้รับ วงเงินเรียกเก็บค่าสินค้าสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท/ชิ้นส่วนค่าส่งคืนพัสดุ (ถ้ามี) คิดอัตราค่าบริการส่งคืนครึ่งหนึ่งของอัตราค่าบริการจัดส่งพัสดุ

                สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อรับสิทธิพิเศษค่าจัดส่งสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทยในราคาพิเศษสมัครเป็นสมาชิกสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดเพชรบุรี ได้ที่ สำนักงาน 422/63 หมู่ 7 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (ครัวพฤกษาท่ายาง) หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 081-830-7336.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!