สมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญชา ตั้งเจ้าคณะภาค

ด้วยสมเด็จพระสังฆราช ได้ทรงลงพระนามในพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ ฝ่ายธรรมยุต ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค

พระราชเมธากรกวี (วินัย ถิรวินโย) วัดสนามพราหมณ์ จ.เพชรบุรี เป็นเจ้าคณะภาค 12-13 (ปราจีนบุรี, สระแก้ว, นครนายก, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด)

น้อมถวายมุทิตาสักการะในโอกาสอันเป็นมงคลนี้

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!