สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเพลิงศพพระอธิการช่วง วิสุทฺโท อดีตเจ้าอาวาสวัดไม้รวกสุขาราม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเพลิงศพพระอธิการช่วง วิสุทฺโธ

อดีตเจ้าอาวาสวัดไม้รวกสุขาราม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี


            เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ วัดไม้รวกสุขาราม ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 ไปยังวัดไม้รวกสุขาราม ทรงประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระอธิการช่วง วิสุทฺโธ (พวงไพโรจน์) โดยมี นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายนทดล กิติกัมรา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรี พล.ต.สุรินทร์ นิลเหลือง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 พล.ต.ต.วิศาล พันธุ์มณี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ครอบครัวพวงไพโรจน์ และประชาชนชาวเพชรบุรีร่วมเฝ้ารับเสด็จ

          เมื่อเสด็จฯ ถึงวัดไม้รวกสุขาราม ทรงประทับพระราชอาสน์ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินขึ้นเมรุ ทรงทอดผ้าไตร 5 ไตรที่จิตกาธานหน้าหีบศพ พระสงฆ์ 5 รูปบังสุกุล ทรงหยิบกระทงข้าวตอกดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางข้างหีบ ทรงหยิบธูปเทียนดอกไม้จันทน์ จุดไฟที่โคมตำรวจวังชูถวาย พระราชทานเพลิง ทรงวางธูปเทียนดอกไม้จันทน์ส่วนพระองค์ เสด็จฯ ประทับพระราชอาสน์ โปรดฯ ให้เครือญาติเจ้าภาพเข้าเฝ้าฯ เมื่อสมควรแก่เวลา เสด็จฯ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

           ประวัติพระอธิการช่วง วิสุทฺโธ (พวงไพโรจน์) อดีตเจ้าอาวาสวัดไม้รวกสุขาราม ภูมิลำเนาเป็นชาวบ้านลาดโพธิ์ ต.สำมะโรง อ.เมือง จ.เพชรบุรี เกิดเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2472 เป็นบุตรของนายชด นางเชื้อ พวงไพโรจน์ มีพี่น้องร่วมสายโลหิตร่วม 4 คน เมื่ออายุเข้าเกณฑ์เรียนหนังสือ บิดามารดาได้นำมาพักอาศัยอยู่กับหลวงพ่อสร่วงที่วัดโพธาวาส ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด เรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ ร.ร.วัดท่าไชยศิริ เมื่ออายุ 22 ปี ได้อุปสมบท ณ วัดโพธาวาส มีพระอธิการเหลื่อม อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไชยศิริ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการอยู่ วัดโพพระนอก เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ต่อมาในปี พ.ศ.2503 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเจ้าอาวาสวัดไม้รวกสุขาราม ในสมัยพระอธิการเพลิน เป็นเจ้าอาวาส

           ต่อมาในปี พ.ศ.2529 พระอธิการเพลินได้ถึงแก่มรณภาพ คณะสงฆ์และชาวบ้านจึงได้นิมนต์หลวงพ่อช่วง ขึ้นรับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไม้รวกฯ องค์ใหม่แทน ขณะนั้นมีอายุ 56 ปี พรรษาที่ 36 ผลงานของหลวงพ่อช่วง ทำหน้าที่ออกแบบและควบคุมดูแลการก่อสร้างอุโบสถ ภาพจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถ ตลอดจนศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ เมรุเผาศพ ศาลาบำเพ็ญกุศล ซึ่งผลงานดังกล่าวทำให้พระอธิการช่วงได้รับการเชิดชูเกียรติจากศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี สถาบันราชภัฏเพชรบุรี เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาศิลปะ ประจำปี พ.ศ. 2536 โดยหลวงพ่อช่วงยังคงเอาใจใส่งานบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอารามศาสนสถานให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ต่อมาหลวงพ่อช่วงได้อาพาธและได้ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการสงบ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2556 รวมสิริอายุได้ 84 ปี

 

ถ่ายภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!