สว.ห่วงใยทีมแพทย์รักษาผู้ป่วยโควิด19 เมืองเพชร ร่วมมอบชุด ppe เพื่อความปลอดภัย

 เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม พร้อมด้วย นางศิรินา ปวโรราฬวิทยาสมาชิกวุฒิสภา ส่งมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล หรือ PPE จำนวน400 ชุดให้นพ.เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผอ.รพ.พระจอมเกล้าฯ จ.เพชรบุรี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่บุคคลากรทางการแพทย์ในสังกัด เพื่อใช้ปฎิบัติหน้าที่ลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรคในขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วย ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019( Covid-19)

นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบด้านสาธารณสุข ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และความมั่นคง โดยเชื้อไวรัสโควิด 19 นั้นมีการแพร่ระบาดได้ง่าย ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือบุคลากรทางการแพทย์ผู้ที่ต้องรักษาผู้ป่วยนั้น มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้ออยู่ตลอดเวลา ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย  นั้นก็คือชุด PPE (Personal Protective Equipment) ซึ่งก็คือ อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักขององค์กรอนามัยโลก จึงขอส่งมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล หรือ PPE จำนวน400 ชุด ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ไว้สวมป้องกันการติดเชื้อจากการดูแลรักษาผู้ป่วยและขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างหนัก ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และเสียสละ เพื่อให้ทุกคนปลอดภัย

ด้าน นพ.เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผอ.รพ.พระจอมเกล้าฯ จ.เพชรบุรี กล่าวว่ารู้สึกดีใจจริง ๆ ที่ท่านสมาชิกวุฒิสภาทั้ง 2 ท่าน เห็นความสำคัญของพวกเรา และขอขอบคุณแทนเจ้าหน้าที่ทุกคนที่จะได้ใช้ชุด PPE นี้ ทำให้พวกเรามีกำลังใจและกล้าที่จะทำงานอย่างเต็มที่ต่อไป สำหรับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) หรือเรียกโดยย่อว่า อุปกรณ์นิรภัย หรือ เซฟตี้ (Safety) หมายถึง อุปกรณ์ที่สวมใส่ปกคลุมส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพหรือสิ่งแวดล้อมในขณะปฏิบัติงาน เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน หรือติดตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ให้เกิดความปลอดภัย ทั้งในบ้าน ที่ทำงาน ที่สาธารณะ อาคาร และพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัย มีหลายชนิดขึ้นอยู่กับประเภทของงานและความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดกับผู้ปฏิบัติงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!