สสจ.เพชรบุรี อบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการศพกรณีสงสัยติดเชื้อโควิด พร้อมมอบชุด PPE แก่ อาสาสมัครกู้ภัยฯ ให้เพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน

เมื่อ เวลา 10.00 น. วันที่ 5 พ.ค. ที่ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศพ กรณีสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 แก่ผู้ปฏิบัติงานมูลนิธิสว่างสรรเพชญธรรมสถานจังหวัดเพชรบุรี

โดยมีนายบุญลาภ ทิพย์จันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และสมาชิกมูลนิธิฯ เข้าร่วมอบรม ฝึกใส่ชุด PPE ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ยังมีการให้ความรู้ในการป้องกันตัวเอง และข้อสังเกตในเรื่องโควิด-19 หลังจากนั้นทาง สสจ.เพชรบุรี ได้มอบชุด PPE จำนวน 10 ชุดให้แก่ มูลนิธิฯเพื่อนำไปปฏิบัติงานต่อไป

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!