สำนักงานพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจสอบการซื้อขายปลากะพง

วันที่ 12 พฤษภาคม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรระดับจังหวัด (คพจ.) นำโดยนายธีรวุฒิ คล้ายเคลื่อน พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับคณะทำงานประจำจุดรับซื้อปลากะพง ลงพื้นที่ตรวจสอบการซื้อขายปลากะพงตามโครงการเชื่อมโยงการระบายจำหน่ายปลากะพง ปี 2564 จังหวัดเพชรบุรี มีการจับและซื้อ – ขายปลากะพง จำนวน 10 ตัน ณ ฟาร์มปลากะพง ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี โดยได้สนับสนุนการชดเชยส่วนต่างราคาให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงที่ประสบปัญหาราคา ตกต่ำ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนน่า 2019

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!