สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีชวนนักเรียนส่งผลงาน ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ “ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดชีวิตดี้ดี”

นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีได้จัดประกวดภาพสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อสร้างสรรค์ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด หัวข้อ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ชีวิตดี้ดี เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาในสังกัดสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ ผลงานที่เข้าร่วมการประกวดจะต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อ “ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ชีวิตดี้ดี” จำนวน 1 ภาพ สามารถออกแบบภาพได้ตามความเหมาะสม พร้อมอธิบายแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานในใบสมัคร นักเรียน นักศึกษามีสิทธิส่งผลงานได้คนละ 1 ผลงาน โดยไม่จำกัดจำนวนผลงานของแต่ละสถานศึกษา ผลงานที่เข้าร่วมประกวดต้องผลิตขึ้นใหม่ ไม่เคยเผยแพร่ ส่งประกวดหรือได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน

          รางวัลการประกวด รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย จำนวน 32 รางวัล รางวัลละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร นักเรียน นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและโหลดใบสมัครได้ที่ www.pbipeo.go.th ส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้ที่กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ณ โรงเรียนวังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์) ต.วังตะโก อ.เมือง จ.เพชรบุรี ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณยุพาภรณ์ จงเจริญ โทร. 097-334-7814.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!