สุดอลังการ โชว์เผากระบอกข้าวหลามใหญ่ที่สุดในโลก ในงาน “มหกรรมข้าวหลามยางหย่อง” ครั้งที่ 2 ตลาดท่าย์น้ำข้ามภพ

สุดอลังการ โชว์เผากระบอกข้าวหลามใหญ่ที่สุดในโลก

ในงาน “มหกรรมข้าวหลามยางหย่อง” ครั้งที่ 2 ตลาดท่าย์น้ำข้ามภพ

 

          เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ ตลาดประชารัฐต้องชม ท่าย์น้ำข้ามภพ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี นายอานนท์ พร้อมเพรียง นายอำเภอท่ายาง เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดท่าย์น้ำข้ามภพ “มหกรรมข้าวหลามยางหย่อง” ครั้งที่ 2 ตอน “ข้าวหลามงามหน้า 2.3 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ยางหย่อง ที่จัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 โดยมีนายวิทยา เทพอยู่ นายก อบต.ยางหย่อง และคณะ ให้การต้อนรับ

          นายวิทยา กล่าวว่า ตำบลยางหย่องมีวถีชีวิตและวัฒนธรรมในเรื่องของการเผาข้าวหลามสุตรดั้งเดิม ซึ่งได้ถ่ายทอดและปฏิบัติกันมาจากรุ่นสู่รุ่นมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ได้มีการพัฒนาต่อยอดจากการบริโภคในครัวเรือนมาเป็นการค้าในนามของข้าวหลามยางหย่อง โดยปรับเปลี่ยนวิธีแบบดั่งเดิมจากการเผาข้าวหลามแบบราวดินมาเป็นราวไม้และราวเหล็กแต่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของตำบลยางหย่องที่สืบทอดกันมาอย่างไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งรสชาติของข้าวหลามยางหย่องมีความอร่อยเป็นที่นิยมของผู้บริโภค ทำให้ข้าวหลามยางหย่องเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

          ด้วยเหตุผลดังกล่าว อบต.ยางหย่อง จึงได้จัดงานมหกรรมข้าวหลามยางหย่องขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและพัฒนาตลาดประชารัฐ ตลอดจนให้ประชาชนและนักท่อเที่ยวที่สนใจมาลิ้มรสของข้าวหลามยางหย่อง เลือกซื้อและอุดหนุนสินค้าของชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้ข้าวหลามของตำบลยางหย่องเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาการเผาข้าวหลาม การสร้างผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่หลากหลาย รวมถึงการสร้างความสามัคคีและสัมพันธภาพอันดีของประชาชนในทุกหมู่บ้าน

          ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วย การประกวดข้าวหลามยางหย่องที่อร่อยที่สุด การเผาข้าวหลามสูตรโบราณแบบราวดิน การออกร้านจำหน่ายข้าวหลามของประชาชนทุกหมู่บ้านในตำบลยางหย่อง 28 ร้าน การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การแสดงชุดระบำข้าวหลามของกลุ่มเยาวชนกระสวยน้อยบ้านท่าโล้ การแสดงดนตรีจากโรงเรียนท่ายางวิทยา

          แต่ที่ถือเป็นไฮไลท์ของงานและได้รับความสนใจจากผู้คนมากที่สุดนั้นคือการโชว์เผากระบอกข้าวหลามที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาว 8.30 เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร รวมจำนวน 19 ปล้อง ซึ่งเนื้อข้าวหลามแต่ละปล้องมีความนุ่มและอร่อยในรสชาติแบบสูตรดั้งเดิม

          ทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิด นายอำเภอท่ายางได้ตัดข้าวหลามจากกระบอกที่ใหญ่ที่สุดในโลกแจกให้แก่ผู้เข้าร่วมงานและนักท่องเที่ยวให้ได้ชิมกันด้วย

 

http://https://www.youtube.com/watch?v=f40O4GYeZ5s

#ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!