หลังยาว

คอลัมน์สำนักข่าวหัวเขียว ของ แม่ลูกจันทร์ ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เสนอข่าวประชุมสภาผู้แทนราษฎรล่มแล้วล่มอีก จนชาวบ้านที่รอติดตามข่าวการทำหน้าที่ของ ส.ส. เริ่มรู้สึกเอือมระอากับนิสัยที่มีมาแต่กำเนิด (สันดาน) เรื่องความไม่รับผิดชอบของบรรดา ส.ส. ทั้งหลาย

          แม่ลูกจันทร์ ได้ยกสำนวนไทยขึ้นมาประกอบข่าว ความว่า “โรคขี้เกียจหลังยาว เป็นต้นเหตุให้สภาฯ ล่ม ซ้ำ 2 ครั้งใน 3 วัน” โดยได้ขยายรายละเอียดที่ดูจะเป็นการตอกย้ำความด้อยค่าของ ส.ส. ซึ่งไม่คิดว่าจะทำกันได้ขนาดนี้

          “…วันที่ 15 ธันวาคม สภาฯ ล่มเพราะ ส.ส. หนีกลับบ้าน ต้องเลิกประชุมกลางคัน

          วันที่ 17 ธันวาคม สภาฯ ล่มซ้ำอีกกระทอก เพราะ ส.ส. รัฐบาล 268 คน โดดร่มเบี้ยวประชุมถึง 49 คน

          ถ้านับจากสภาเปิดเทอมใหม่ต้นเดือนพฤศจิกายน เกิดเหตุสภาฯ ล่มไม่เป็นสับปะรดแมวมาแล้ว 4 ครั้งซ้อนในเวลาไม่ถึง 2 เดือน แรก ๆ สภาฯ ล่มช่วงค่ำ ๆ หรือช่วงเย็น ๆ แต่ล่าสุด พระยังไม่ทันฉันเพล สภาฯ ล่มซะแล้วพ่อเจ้าประคุณ…”

          หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับเดียวกัน แต่ถัดไปอีกคอลัมน์หนึ่งคือ คอลัมน์ สายล่อฟ้า กล้าได้กล้าเสีย พาดหัวด้วยสำนวนไทยเดียวกันว่า “ใช้กล้วยล้างพิษสันหลังยาว

          สำนวน หลังยาว สันหลังยาว หรือลางที่อาจจะเห็นใช้ว่า ขี้เกียจสันหลังยาว สันนิษฐานตามความเห็นส่วนตัวว่า สำนวนนี้เดิมคงใช้เพียง หลังยาว ต่อมาคงเติมคำว่า สัน หมายถึง สันหลัง เข้าไปภายหลังจึงเติมคำว่า ขี้เกียจ เข้าไปข้างหน้า เพื่ออธิบายลักษณะให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า คนหลังยาว หรือ คนสันหลังยาว เป็นคนขี้เกียจ

          ความหมายคำว่า ขี้เกียจ ที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2551 นิยามไว้ คือ มีนิสัยไม่ชอบทำงาน
มีความหมายคล้ายกับคำว่า คร้าน หมายถึง มีความรู้สึกไม่อยากจะทำอะไรหรือคิด หรือไม่อยากแสดงอาการใด ๆ จะเห็นว่าสามารถนำมาใช้เป็นคำซ้อนความหมาย 2 พยางค์ และ 4 พยางค์ ได้ว่า เกียจคร้าน ขี้เกียจขี้คร้าน เป็นต้น

          คนขี้เกียจ จึงเป็นคนที่ไม่อยากคิดทำอะไร จะอยู่เฉย ๆ ก็ดูจะง่ายไป สิ่งที่พอจะทำได้และเต็มใจทำคือเลือกที่จะนอน อย่างที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวถึง คนขี้เกียจที่ชอบนอน ไว้ในเรื่องเวนิสวานิช ความว่า

                  เออดีแล้วไม่ช้าได้รู้สึก, 

          รู้สำนึกสาระแนแส่ย้ายที่,

          ตาไชล็อกหรือบัสสานิโยดี:-  

          เช็สสิกามานี่ !- มึงอย่าคิด

          ว่าจะได้อิ่มหนำและสำราญ  

          เหมือนอยู่บ้านกูนี้, มึงคิดผิด:-

          เช็สสิกามานี่ !- ที่มึงคิด        

          จะได้นิตย์นอนขี้เกียจเหยียดกายา

          กระดูกสันหลังของสิ่งมีชีวิตมีแบบตั้งฉากกับพื้นและขนานกับพื้น เมื่อนำ หลังยาว มาใช้กับคนปรกติสันหลังของคนจะตั้งฉากกับพื้น แต่เมื่อต้องขนานกับพื้นก็มีทางเดียวคือลงนอน ดังนั้นคนที่วัน ๆ เอาแต่นอนจึงถูกมองว่าเป็นพวกสันหลังยาว จึงกลายเป็นคนขี้เกียจไปโดยปริยาย.­

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!