ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ห่วงใยชาวเพชรบุรี มอบหน้ากากอนามัยป้องกันภัยจากโควิด-19

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม เดินทางมายังร้านหลงรักนา หมู่ 10 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เพื่อส่งต่อหน้ากากอนามัยของมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม จำนวน 10,000 ชิ้น ให้แก่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง สวมใส่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.เพชรบุรี พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร, นางวันเพ็ญ มังศรี, นางเอกรัตน์ นาคาคง, รอง ผวจ.เพชรบุรี นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี และส่วนราชการ ร่วมรับมอบ โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอรรถพล พลบุตร และนายกัมพล สุภาแพ่ง อดีต ส.ส.เพชรบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ร่วมพิธีมอบ

ทั้งนี้หน้ากากอนามัยทั้งหมดนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.เพชรบุรี จะส่งมอบให้แก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี (อพม.) นำไปแจกจ่ายประชาชนกลุ่มเปราะบาง ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ 8 อำเภอของจังหวัดเพชรบุรี เพื่อสวมใส่ใช้ป้องกันตนเองจากเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ต่อไป

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!