เกษตรกรเลี้ยงวัวลาน-ไก่ชน ครวญ ขอจังหวัดผ่อนปรนให้ซ้อมวัวลาน-ไก่ชน ในพื้นที่ และจัดประกวดวัวสวยงาม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังถูกสั่งระงับเพราะพิษโควิด-19 มานานกว่า 4 เดือน

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 5 เมษายน นายธรรมนูญ บุญส่ง กำนันตำบลบ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี นายสาธิต บัวมณี กำนันตำบลหนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี และนายปรัชญา สุขารมย์ กำนันตำบลบ้านแหลม อ.บ้านแหลม พร้อมชาวบ้านผู้เลี้ยงวัวลาน วัวพันธุ์ไทยพื้นบ้าน และไก่ชน กว่า 20 คน เดินทางมาที่ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) ยื่นหนังสือร้องเรียนความเดือดร้อนของชาวบ้าน ถึงนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายธนภัทร ณ ระนอง นายอำเภอเมืองเพชรบุรีเป็นผู้รับหนังสือ

นายธรรมนูญ เปิดเผยว่า วัวลาน วัวเทียมเกวียน วัวประกวด ไก่ชน เป็นประเพณีพื้นบ้านเก่าแก่ของคนจังหวัดเพชรบุรี ที่สืบทอด สืบสานกันมายาวนาน เป็นสนามแสดง และตลาดการซื้อขาย เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของเกษตรกร ทำให้ซาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นในการดำรงชีพ เลี้ยงครอบครัว และชำระหนี้สิน ที่ผ่านมาในช่วงเกิดการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอก 2 จังหวัดเพชรบุรี ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโดยมีคำสั่งให้ งดงานประกวดวัวพันธุ์ไทยพื้นบ้าน ซ้อมวัวลาน ไก่ชน และยังห้ามมิให้ทำกิจกรรมอื่นอีกหลายอย่าง ซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกรผู้เลี้ยงวัว เลี้ยงไก่ชนได้ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดต่อเนื่องมาโดยตลอด

ตนและผู้นำชุมชนหลายพื้นที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในตำบลและพื้นที่ตำบลใกล้เคียง ว่าขณะนี้ชาวบ้านที่ เลี้ยงวัวลาน วัวพันธุ์ไทยพื้นบ้าน และไก่ชน ได้รับความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีมีคำสั่งห้ามมิให้ จัดงานประกวดวัวพันธุ์ไทยพื้นบ้าน ซ้อมวัวลาน ไก่ชน เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด 19 เป็นเวลานานกว่า 4 เดือนทำให้ไม่มีพื้นที่แสดงวัว และไก่ จึงทำการค้าขายวัวและไก่ยากมาก

ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี อยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้จึงขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ช่วยดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรคนเลี้ยงวัวลาน วัวพันธุ์ไทยพื้นบ้าน และไก่ชน โดยการผ่อนปรนมาตรการป้องกันโดย อนุญาตให้เกษตรกรได้ข้อมวัวลาน ไก่ชน ภายในตำบลหมู่บ้าน และผ่อนปรน ให้เกษตรกรได้จัดงานประกวดวัวพันธุ์ไทยพื้นบ้านได้ภายในตำบล หมู่บ้าน เพื่อเปิดโอกาศในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการซื้อขายของกลุ่มผู้เลี้ยงวัวลาน วัวพันธุ์ไทยพื้นบ้าน และไก่ชน ทั้งนี้ชาวบ้านพร้อมที่จะให้ความร่วมมือตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขป้องกันควบคุมโรคในสถานการณ์โควิด -19 ในทุกขั้นตอน

เบื้องต้นนายธนภัทร ได้รับหนังสือร้องเรียนดังกล่าวไว้ และรับจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคระดับอำเภอเพื่อพิจารณาในการจัดกิจกรรมการประกวดวัวสวยงาม และเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนำเสนอเรื่องการจัดวัวลานและไก่ชน ไปยังส่วนกลางเพื่อพิจารณาต่อไป

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!