เจาะการศึกษา ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๔

เบื้องหลังความสำเร็จ รร.เบญจมเทพอุทิศฯ

แชมป์ถ้วยพระราชทานวงโยธวาทิตโลก

นับเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจของชาวเพชรบุรีอีกครั้งที่ลูกหลานเด็กเพชรบุรีในนาม “วงโยธวาทิตโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี” ได้รับรางวัลชนะเลิศ ๒ ประเภทในการประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย Thailand World Music Championships (TWMC) ประจำปี ๒๕๖๓ จัดโดย สมาคมการประกวดวงโยธวาทิตโลกแห่งประเทศไทย สมาพันธ์วงโยธวาทิตแห่งเอเชีย ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ณ จังหวัดศรีสะเกษ

นายวัชรพล วุฒิ ครูสอนดนตรีสากล รร.เบญจมเทพอุทิศฯ ผู้ควบคุมและฝึกซ้อมวงโยธวาทิต กล่าวว่า การประกวดวงโยธวาทิตโลกชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย เป็นรายการที่ได้รับการรับรองจากสมาพันธ์วงโยธวาทิตแห่งเอเชีย หรือ Asian Marching Band Confederation เป็นรายการระดับนานาชาติที่มีวงโยธวาทิตในหลายประเทศลงประกวด วงโยธวาทิต รร.เบญจมเทพอุทิศฯ ส่งประกวดจำนวน ๓ รายการ ผลการแข่งขันปรากฏว่าได้รับรางวัล ๔ รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ๒ ประเภท ๑) ประเภท Woodwinds Battle Openclass และ ๒) ประเภท Brassline Battle Openclass ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และได้รางวัลอันดับที่ ๖ ประเภทคอนเสิร์ตรุ่นนักเรียนไม่เกิน ๓๐ คน (จากจำนวน ๑๙ วงทั่วประเทศ) และโล่รางวัลป๊อปปูล่าโหวต ด้วยคะแนน ๑๘,๐๖๑ ไลค์

ตลอดระยะเวลา ๓ ปีบนเส้นทางที่ก้าวสู่ความสำเร็จของวงโยธวาทิตโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ภายใต้การควบคุมการฝึกซ้อมโดย นายวัชรพล วุฒิ หรือ “ครูต้อน” ครูดนตรีสากล เกิดขึ้นหลังจากครูต้อนได้เข้ามาทำหน้าที่ครูดนตรีสากลของโรงเรียนช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาและยกระดับวงโยธวาทิตของโรงเรียนไปสู่มาตรฐานสากล นักเรียนซึ่งเป็นนักดนตรีมีพัฒนาการ มีจุดมุ่งหมาย และสร้างเสริมประสบการณ์ จึงเชิญวิทยากรมาสอนเทคนิคต่าง ๆ จัดค่ายอบรมให้ความรู้ ฝึกซ้อมจนนำไปสู่การลงประกวดแข่งขันในรายการต่าง ๆ เริ่มในปร พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคกลาง จัดโดย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รายการประกวดวงโยธวาทิตโลก ฯลฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานในหลายประเภท รวมถึงรางวัลอื่น ๆ สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ และจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นที่รู้จักในวงการวงโยธวาทิตในช่วงตลอดระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมา

ครูวัชรพล กล่าวว่า วงโยธวาทิตมีความแตกต่างจากวงดุริยางค์ตรงที่เป็นการบรรเลงประกอบกับการเดินแถวแปรขบวนที่มีรูปแบบมาจากทหาร ปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ เริ่มต้นจากการพัฒนาเด็กนักเรียนในด้านทักษะการเล่นดนตรีและทักษะการฟังเสียงที่เป็นลำดับขั้นตอน โดยใช้เวลาหลังเลิกเรียนและช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ในการฝึกซ้อม พยายามรบกวนเวลาเรียนหนังสือของเด็กนักเรียนให้น้อยที่สุด แม้ว่าจะต้องเหนื่อยกว่าเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน แต่สิ่งที่ได้นอกจากทักษะด้านดนตรี คือ ระเบียบวินัย การบริหารจัดการเวลา เนื่องจากวงโยธวาทิตมีสมาชิก ๕๐ คน ความรับผิดชอบและกฎระเบียบข้อตกร่วมกันจึงเป็นเรื่องสำคัญ รวมถึงการให้โอกาสกับเด็กนักเรียนในวงได้ลงประกวดทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ม.๑ ม.๒ สร้างแรงบันดาลใจ เสริมสร้างประสบการณ์และความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีม

“การลงประกวดแข่งขันเป็นการตั้งเป้าหมายให้กับเด็ก ให้รู้ว่าซ้อมไปเพื่ออะไร เราจะเห็นพัฒนาของเด็กและของวงจากปีแรก ปีที่ ๒ และกระทั่งปีนี้ที่ได้รางวัลชนะเลิศ ๒ ถ้วยพระราชทาน เป็นการสานฝันความสำเร็จของทุกคน”

ส่วนบทบาทของครูวัชรพล นอกจากการทำหน้าที่ควบคุมวงและครูผู้ซ้อมฝึกแล้ว ยังทำหน้าที่บริหารจัดการ การเขียนใบสมัคร การติดต่อประสานงาน จัดหาเครื่องดนตรี จัดหาวิทยากรมาสอนเสริมความรู้ด้านต่าง ๆ งบประมาณค่าใช้จ่าย เป็นงานที่หนักและท้าทายอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องเครื่องดนตรีที่ใช้ทำการแข่งขัน ครูวัชรพลบอกว่า ตลอด ๓ ปีที่ผ่านมา ขอหยิบยืมเครื่องดนตรีมาจากที่อื่นมา ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เครื่องดนตรีของโรงเรียนที่มีอยู่สามารถใช้ในการฝึกซ้อมได้ แต่ถ้าใช้ลงทำการประกวดแข่งขันก็ต้องใช้เครื่องดนตรีที่มีคุณภาพอีกระดับหนึ่ง

“ปัญหาการทำวงโยธวาทิตนั่นมีทุกวง ทั้งเรื่องเครื่องดนตรี งบประมาณ ครูผู้สอน แต่ทุกอย่างมีทางแก้ไข อย่างงบประมาณที่มีอยู่ค่อนข้างจำกัด ก็อาจจะปรับเปลี่ยนหรือลดกิจกรรมบางอย่างลง เช่น ลดการเข้าค่ายอบรม เพื่อนำงบประมาณมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อม ค่าอาหาร นอกจากเงินโรงเรียนแล้ว บางครั้งก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองในการทำอาหารมาเลี้ยงเด็ก ๆ ค่าที่พัก ค่าเดินทาง อย่างปีนี้เนื่องด้วยสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ ทำให้ทางผู้จัดได้ปรับรูปแบบการประกวดจากเดิมต้องเดินทางไปแข่งขันที่จังหวัดศรีสะเกษ มาเป็นการบันทึกภาพและเสียงส่งไปให้คณะกรรมการตัดสิน ก็เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย แต่การประกวดในสถานที่จริง กับการอัดคลิปส่งประกวด อารมณ์ความรู้สึก รวมถึงประสบการณ์ก็อาจจะลดน้อยลง”

ตลอดระยะเวลา ๓ ปีเต็ม ครูวัชรพล กล่าวว่า ภาคภูมิใจในตัวนักเรียนที่มีพัฒนาการด้านดนตรี สร้างสรรค์ผลงานก้าวไปสู่จุดหมายความสำเร็จบนเวทีการประกวดระดับประเทศ การได้มาทำสิ่งนี้ แม้จะเหนื่อย แต่ก็มีความสุขมีไฟในการทำงานที่ได้เห็นเด็กเหล่านี้เติบโตและประสบความสำเร็จ ปีนี้มีเด็กวงโยฯ จำนวน ๑๕ คนที่กำลังจะจบชั้น ม.๖ หลายคนก็เลือกที่จะเรียนต่อด้านดนตรีในมหาวิทยาลัย เป็นการสานฝันไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ ขณะเดียวกันเด็ก ๆ กลุ่มนี้ยังได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ และจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นที่รู้จักในแวดวงโยธวาทิตระดับประเทศ ซึ่งตั้งใจว่าสักวันจะพาเด็ก ๆ กลุ่มนี้ ไปประกวดแข่งขันในรายการต่างประเทศ ก่อนหน้าที่สมัยผู้ว่าฯ กอบชัย บุญอรณะ ผวจ.เพชรบุรี ได้เข้ามาเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของนักเรียน ซึ่งปีที่แล้วเราได้แชมป์วงโยธวาทิตโลก ประเภทขบวนพาเหรด ทางสมาคมฯ เล็งเห็นว่าน่าจะต่อยอดไปสู่การแข่งขันที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน แต่มาติดเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ จึงงดจัดการแข่งขัน แต่หวังว่าจะสักวันจะพาเด็ก ๆ ไปเปิดประสบการณ์ในรายการต่างประเทศ

ล่าสุดเด็ก ๆ นักเรียนวงโยธวาทิตได้รับรางวัลจากการประกวดรายการ ASIAN VIRTUAL Championships ๒๐๒๐ ที่ประเทศอินโดนิเซีย ในรูปแบบบันทึกคลิปวิดีโอส่งเข้าประกวด ปรากฏว่ารับได้รางวัล ๑๑ รายการ ได้แก่ รางวัล Platinum (ระดับคะแนนสูงกว่า ๙๐) จำนวน ๔ คน รางวัล Gold (ระดับคะแนนสูงกว่า ๘๐) จำนวน ๔ คน และ รางวัล Silver จำนวน ๓ คน นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ รร.เบญจมเทพอุทิศฯ และชาวจังหวัดเพชรบุรี.

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!