เดลต้าพลัส

นับตั้งแต่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อปลายปี 2562 ขณะนั้นก็คาดหวังกันว่าถ้าสามารถผลิตวัคซีนขึ้นมาป้องกันการติดเชื้อได้และสามารถฉีดให้ทั่วถึงในหมู่ประชาชนเฉลี่ยแล้วกว่า 70% ขึ้นไป ก็จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ จำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิตจะลดลง การดำเนินชีวิตก็จะเข้าสู่ภาวะปกติ วงการแพทย์ วงการวิทยาศาสตร์ และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญงานวิจัยเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะประเทศที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ เช่น สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน รัสเซีย อังกฤษ อินเดีย ฯลฯ ต่างก็ระดมสมองกันคิดค้นเพื่อให้ได้วัคซีนที่ดีที่สุด กระทั่งครึ่งปีหลังของการระบาดระลอกแรก ก็สามารถมีวัคซีนชนิดเร่งด่วน นำไปฉีดให้แก่ประเทศที่มีการระบาด

แม้จะมีวัคซีนนำไปเร่งฉีดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์-บุคคลด่านหน้าและประชาชน แต่วัคซีนก็ไม่สามารถผลิตได้มากพอ ที่จะสนองต่อความต้องการของประชาชน จำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิตจึงยังไม่สามารถลดสถิติลงได้ ตลาดวัคซีนยังอยู่ในมือผู้ขาย หลายประเทศที่ไม่สามารถผลิตวัคซีนได้เอง ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก ส่วนประเทศที่ผลิตวัคซีนได้เองก็ยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อ-ผู้ป่วย-ผู้เสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นในการระบาดระลอกสองและระลอกสามเนื่องจากมีไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์อินเดีย หรือ “เดลต้า” ระบาดหนัก สายพันธุ์นี้แพร่ได้เร็ว ใครรับเชื้อแล้วมีโอกาสเสียชีวิตค่อนข้างสูง โดยเฉพาะผู้สูงอายุและบุคคลที่มีโรคประจำตัวใน 7 กลุ่มเสี่ยง

ที่สำคัญไวรัสสายพันธุ์อินเดีย (เดลต้า) ขณะนี้กลายพันธุ์ เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่แรงขึ้นคือ “เดลต้าพลัส” รัฐบาลอินเดีย ประกาศว่าเป็นการกลายพันธุ์ที่น่าวิตกกังวล หลังพบการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา และแพร่ไปยังนานาประเทศทั่วโลก เช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา โปรตุเกส สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น โปแลนด์ รัสเซีย จีน ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ฯลฯ สายพันธุ์นี้ถูกยกระดับจาก “ตัวแปรที่น่าสนใจ” เป็น “ตัวแปรที่น่ากังวล” แพร่เชื้อได้ง่าย ยึดเกาะกับเซลล์ในปอดได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม เจ็บป่วยที่รุนแรงมากขึ้นและยังลดประสิทธิภาพของภูมิคุ้มกัน รวมถึงประสิทธิภาพที่ลดลงของการรักษาและจากวัคซีนอีกด้วย มีผลวิจัยออกมาแล้วว่าผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน “ซิโนแวค” แล้ว 2 เข็ม ไม่สามารถป้องกันไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์อินเดีย(เดลต้า)ได้ ต้องได้รับการฉีดเข็ม 3 (บูสเตอร์โดส) ส่วนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน “แอสตร้าเซเนก้า” เข็มแรกมาแล้ว เมื่อฉีดครบ 2 เข็ม ภูมิคุ้มกันขึ้นสูง โดยไม่จำเป็นต้องบูสเตอร์โดสเข็ม 3 ในช่วงนี้ จากรายงานข่าวเกี่ยวกับ จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในแต่ละวัน ทำให้ทราบว่านานาประเทศทั่วโลก กำลังเผชิญกับมหันตภัยที่หนักหน่วงมากยิ่งขึ้นทุกวัน วัคซีนเทพ mRNA ทั้งไฟเซอร์, โมเดอร์นา แม้ฉีดครบ 2 เข็มแล้ว ก็ยังสามารถติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าได้อย่างง่ายดาย วันนี้ต้องช่วยกันเฝ้าระวังป้องกันตัวเองให้พ้นจากเชื้อไวรัสชนิดนี้ ร่วมใจกันอดทนยอม “เจ็บ” สถานการณ์โรคระบาดจึงจะสามารถ “จบ” ได้

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!