เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งแรก นายกฯลั่นจะเดินหน้าทำตามนโยบาย เร่งแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมพระปรางค์ สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งแรก ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยมีนายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีฯ และคณะสมาชิกสภาเทศบาลฯ เข้าร่วมประชุมครบจำนวน 18 คน

ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้นายจเร บูรณพานิช สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 ผู้มีอายุสูงสุดในที่ประชุม ทำหน้าที่เป็นประธานสภาเทศบาลชั่วคราว เพื่อทำการเลือกประธานสภาเทศบาลฯ รองประธานสภาเทศบาลฯ และเลขานุการสภาเทศบาลฯ โดยในที่ประชุมมีมติเลือกนายจรินทร์ แสงเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี นายไวพจน์ น้อยจำรัส สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 2 เป็นรองประธานสภาเทศบาลฯ และเลือกนางกนกวรรณ ปัจจันตโชติ รองปลัดเทศบาลฯ เป็นเลขานุการสภาเทศบาลฯ

นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจที่ กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี จากนี้ไปตนจะทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จะนำนโยบายที่เคยหาเสียงไว้มาพัฒนาเทศบาลให้เกิดความเจริญยิ่งๆขึ้นไปพร้อมจะเร่งแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยเฉพาะเรื่องไวรัสโควิด-19 ขณะนี้เทศบาลได้เร่งแก้ไขและหาทางป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคอย่างเร่งด่วนอีกด้วย ในส่วนการทำงานร่วมกับสมาชิกสภาของอีกฝ่ายหนึ่งนั้นไม่ได้รู้สึกหนักใจอะไร เพราะสมาชิกสภาฯทุกคนคุ้นเคยกันดี และคิดว่าสมาชิกสภาฯไม่ว่าจะกลุ่มไหนฝ่ายใดคงรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองที่จะทำงานรับใช้ประชาชน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!