เพิ่มวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า 10,000 โดส ฉีดให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใน 6 ตำบล ของอำเภอเขาย้อย เพื่อสร้างภูมิคุ้มโควิดให้ประชาชน ลดอัตราการติดเชื้อหรือเจ็บป่วยรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564 ที่หอประชุมอำเภอเขาย้อย บุคลากรทางการแพทย์ของสาธารณสุขอำเภอเขาย้อย ได้ทำการฉีดวัคซีนไวรัสโควิด-19 ให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่แพร่ระบาดไวรัสโควิด – 19  อย่างหนักในพื้นที่ 6 ตำบลของอำเภอเขาย้อยประกอบด้วย ตำบลเขาย้อย ตำบลสระพัง ตำบลห้วยโรง ตำบลบางเค็ม ตำบลหนองชุมพล และตำบลหนองชุมพลเหนือ จนคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเพชรบุรี ประกาศล็อกดาวน์ปิดพื้นที่ทั้ง 6 ตำบล ห้ามเข้าออก เนื่องจากเป็นพื้นที่มีความเสี่ยงสูง โดยมีประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวจำนวนมากเดินทางมาเข้ารับการฉีดวัคซีน

ทั้งนี้วัคซีนที่ทำการฉีดให้กับประชาชนครั้งนี้ เป็นวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรรเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษจำนวน 10,000 โดส ให้ประชาชนในพื้นที่ ในพื้นที่เสี่ยงสูง 6 ตำบลของอำเภอเขาย้อย ดังกล่าวเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนละลดอัตราการติดเชื้อหรือเจ็บป่วยรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต โดยวัคซีนที่ส่งมาให้จะทยอยฉีดให้ประชาชนทั่วไปที่ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้า แม่ค้าในพื้นที่ทั้ง 6 ตำบลดังกล่าว แต่จะไม่มีการฉีดให้ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม เนื่องจากนายชูชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จะจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ให้ผู้ประกันกับประกันสังคมต่อไป ซึ่งการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า ในวันนี้มีผู้มาฉีดจำนวน 500 คน ส่วนที่เหลืออีก 9,500 คน ทางสาธารณสุขอำเภอเขาย้อย และโรงพยาบาลเขาย้อยจะทยอยฉีดวันละ 1,000 โดส จนกว่าจะครบ 10,000 โดส

สำหรับสถานการณ์โควิด – 19 ในจังหวัดเพชรบุรี วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564 คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเพชรบุรี รายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 20ราย เป็นผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์โรงงาน 1 ราย ผู้ติดเชื้อทั่วไปไป 19 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 7,627ราย  เป็นคลัสเตอร์โรงงาน 6,460 ราย แยกเป็นแรงงานไทย 1,700 ราย แรงงานต่างด้าว 4,4760 ราย และผู้ติดเชื้อสะสมทั่วไป 1,1167ราย และผู้เสียชีวิตสะสม 10 ราย

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!