เมืองเพชร

จากกรณีที่ศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นพื้นที่ใช้จัดทำโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร (แบบฝังกลบ) ให้แก่เทศบาลและ อบต.ในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 21 แห่งมานาน 10 ปียุติการอนุญาตให้มีการทิ้งขยะในพื้นที่ ทำให้เทศบาล และ อบต. 21 แห่งในจังหวัดประจวบฯ ไม่มีสถานที่กำจัดขยะ และนายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินได้เสนอต่อคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดประจวบฯว่าได้มีการติดต่อประสานงานจะนำขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจาก จ.ประจวบฯ เฉลี่ยกว่า 200 ตัน/ต่อวันมากำจัดที่บ่อกำจัดขยะบริษัท อังรุ่งโรจน์ จำกัด หมู่ 2 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ทำให้ประชาชนชาว อ.เขาย้อย และชาว จ.เพชรบุรี จำนวนมาก ตลอดจนชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพชรบุรี, องค์กรอนาคตเพชรบุรี, ทสม.จังหวัดเพชรบุรี และภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ออกมาแสดงเจตนาไม่เห็นด้วยและร่วมคัดค้านการนำขยะจากพื้นที่ จ.ประจวบฯ ข้ามจังหวัดมาทิ้งกำจัดที่ จ.เพชรบุรีตามข่าวที่ “เพชรภูมิ” รายงานไปเมื่อฉบับที่แล้วนั้น

                ต่อมาวันที่ 30 มิถุนายน นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ผวจ.เพชรบุรี เชิญคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรีร่วมประชุมและมีมติไม่ให้มีการขนสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอยข้ามเขตจังหวัดมาทิ้งที่ จ.เพชรบุรี  เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และส่วนราชการตามเงื่อนไขและวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และให้ดำเนินการตรวจสอบใบอนุญาตบ่อกำจัดขยะบริษัท อังรุ่งโรจน์ฯว่าถูกต้องตามกฎหมายและออกโดยชอบด้วยระเบียบและขั้นตอนตามกฎหมายหรือไม่ พร้อมกำชับให้แจ้งเวียนทุกภาคส่วน เพื่อป้องกันการลักลอบนำขยะติดเชื้อเข้าพื้นที่ และออกคำสั่งจังหวัดเพชรบุรีที่ 1053/2564 ให้จัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อตรวจคัดกรองการเดินทาง และกำหนดมาตรการมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันขยะอันตรายขยะติดเชื้อในช่วงระบาดของไวรัสโควิด-19

                ด้านนายสุรพล นาคนคร ประธานองค์กรอนาคตเพชรบุรี ได้เดินทางไปยื่นคำร้องต่อสำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดเพชรบุรี ให้สอบสวนและเอาผิดนายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์กับพวก,นายกอบต.เขาย้อย กับพวก และบริษัทอังรุ่งโรจน์ จำกัด ฐานร่วมกันกระทำความผิด ลักลอบนำขยะจากพื้นที่จังหวัดประจวบฯ มากำจัดในพื้นที่ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีโดยผิดกฎหมาย

                นายสุรพลอ้างถึงหนังสือด่วนที่สุด ที่ ปข. 52007/987 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 กรณีเทศบาลเมืองประจวบฯ ต้องจ้างบริษัทเอกชนถ่ายขยะมูลฝอยไปกำจัด ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเอกชนในจังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อมาเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ได้รับแจ้งจากบริษัทเอกชนว่างดรับกำจัดขยะของเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ซึ่งภายหลังทราบว่าเป็นกรณีของบริษัทอังรุ่งโรจน์ จำกัด แสดงว่ามีการขนย้ายขยะจากพื้นที่เทศบาลเมืองประจวบฯ นำขยะมาจ้างกำจัดที่ จ.เพชรบุรี นานกว่า 4 ปีมาแล้ว ตนจึงขอให้ ป.ป.ช.เพชรบุรี ทำการสอบสวนเอาผิดต่อ อบต.เขาย้อยในกรณีออกใบอนุญาตให้เอกชนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกรณีที่เทศบาลเมืองประจวบฯ กับพวกลักลอบจ้างบริษัทเอกชนนำขยะมากำจัดใน อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีด้วย

                ในส่วนความเคลื่อนไหวการแก้ไขปัญหาขยะล้นเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรี
เมืองหัวหิน เปิดเผยว่า หลังจากมีการคัดค้านจากประชาชนชาวเพชรบุรี และจังหวัดเพชรบุรีไม่อนุญาตให้นำขยะไปกำจัดที่บ่อกำจัดขยะของบริษัทเอกชนที่ อ.เขาย้อย เทศบาลเมืองหัวหินจึงติดต่อจัดหาสถานที่ทิ้งขยะในที่ดินเอกชนที่ ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยสภาเทศบาลฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว แต่ก็ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีไม่อนุญาตให้ขนย้ายขยะข้ามพื้นที่ ขณะนี้จึงจำเป็นต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการนำขยะไปเทกองรวมกันไว้ชั่วคราวในพื้นที่สาธารณะ 8 ไร่ ซอยหัวหิน 102 เส้นทาง 11 โค้ง ต.หนองแก แต่อาจจะรองรับได้ไม่นาน เทศบาลฯจะเร่งหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เพื่อหาทางช่วยแก้ปัญหาให้กับท้องถิ่น และขอเสนอให้จังหวัดเจรจากับศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ขอให้พิจารณาผ่อนผันการนำขยะไปทิ้งที่บ่อบำบัดขยะได้เป็นการชั่วคราวไปก่อนเพื่อป้องกันปัญหาขยะล้นเมืองหัวหินซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยว

                ขณะที่เทศบาลเมืองประจวบฯได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยนำขยะไปกองพักชั่วคราวในป่าสงวนแห่งชาติคลองบางนางรม ใกล้ทางรถไฟสายใต้ ห่างจากศาลากลางจังหวัด 500 เมตร ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวที่ผ่านมามติกรรมการ กบร.จังหวัด แจ้งให้กรมที่ดินเพิกถอนการออกเอกสารสิทธิที่ดินทุกแปลงที่ออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ป่าสงวนแห่งชาติ ก่อนที่เทศบาลจะนำขยะมาพักชั่วคราวแต่หลังจากมีการนำขยะไปพักทิ้งเริ่มมีประชาชนร้องเรียน เกรงน้ำเสียจากกองขยะจะมีผลกระทบกับชาวประมงชายฝั่งและกลุ่มชาวประมงที่เลี้ยงหอยนางรม เลี้ยงปลาในกระชังบริเวณปากคลองบางนางรม

                ต่อมาเวลา 10.45 น. วันที่ 8 ก.ค.นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหินพร้อมนายกมล แก้วเทศ นายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์ เดินทางไปที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 เข้าพบ ดร.เสกสกล
อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เพื่อยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอความอนุเคราะห์ให้แก้ไขปัญหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบฯเป็นการเร่งด่วน

                โดยในส่วน เทศบาลเมืองหัวหินขอให้รัฐบาลพิจารณาอนุญาตให้เทศบาลฯ ใช้พื้นที่บ่อฝังกลบขยะเขาแล้ง ต.ทับใต้ อ.หัวหิน ซึ่งเป็นบ่อฝังกลบขยะเดิมที่เทศบาลฯ เคยใช้เป็นสถานที่กำจัดเป็นสถานที่นำขยะมูลฝอยเก่าไปกำจัดเป็นการชั่วคราว

                ในส่วนของเทศบาลเมืองประจวบฯขอให้พิจารณาอนุญาตให้เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ใช้พื้นที่ หมู่ที่ 6 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง ซึ่งเป็นพื้นที่ของเทศบาลเมืองประจวบฯ เป็นสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบเป็นการชั่วคราว

                ทั้งนี้ 2 เทศบาล ได้ขอใช้สถานที่ดังกล่าวจนกว่าจะมีสถานที่กำจัดมูลฝอยของตนเองหรือจนกว่าโครงการแปรรูปขยะเป็นพลังงานในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะดำเนินการแล้วเสร็จ หรือขอขยายเวลาการใช้พื้นที่ภายในศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ เป็นพื้นที่กำจัดขยะออกไปอีก 10 ปีเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้มีเวลาในการดำเนินการจัดหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของตนเอง พร้อมขออนุญาตยกเว้นข้อปฏิบัติกระทรวงมหาดไทยในส่วนการมอบหมายเอกชนเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอย เนื่องจากมีขั้นตอนมากและต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าด้วย.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!