เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี จัดอบรมหลักสูตร การดูแลตนเองของผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี

จัดอบรมหลักสูตร การดูแลตนเองของผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ที่เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีจัดขึ้น โดยมี นายบุญลาภ ทิพย์จันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมจำนวน 50 คน ดร.วาสนา จันทรอุไร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี และคณะให้การต้อนรับ

        ดร.วาสนา กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมไทยกำลังก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากมีจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น และคาดว่าในปี 2563 จะมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 20 ของประชากรภายในประเทศ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ได้มีนโยบายในการให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงบำบัดฟื้นฟูให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี ดังนั้นเพื่อขับเคลื่อนโยบายดังกล่าว เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในด้านการดูแลตนเอง และการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรค เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพ และช่วยเหลือตนเองได้ ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

http://https://www.youtube.com/watch?v=lBQ8aUFiQMU&feature=youtu.be

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!