แต่งตั้งเจ้าคณะอำเภอชะอำ

แต่งตั้งเจ้าคณะอำเภอชะอำวันที่ ๑๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕พระเดชพระคุณ #พระเทพสิทธิวิมล เจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬพระอารามหลวงเมตตาเป็นประธานและมอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอชะอำ โดยแต่งตั้งให้#พระครูพิพัฒน์วชิรปัญญาวุฒิ(สวัสดิ์ ปญฺญาวุฑฺโฒ พธ.บ) อายุ ๗๒ พรรษา ๕๒เจ้าอาวาสวัดนายางดำรงตำแหน่ง #เจ้าคณะอำเภอชะอำอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีและมอบตราตั้งฐานานุกรม ๓ รูปพระปลัดบุญเชิด เตชปญฺโญเจ้าอาวาสวัดทุ่งจับญวนพระสมุห์กิตติ จารวณฺโณเลขานุการวัดห้วยทรายใต้พระใบฎีกาจิรายุ อนามโยผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดหนองเอื้องน้อมถวายมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลนี้cr.: เพจ พระสงฆ์สมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ จังหวัดเพชรบุรี

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!