แต่งตั้งโยกย้าย

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคมกระทรวงมหาดไทยประกาศคำสั่งย้ายข้าราชการ โดยมีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผวจ.พังงา มาดำรงตำแหน่งรองผวจ.เพชรบุรี ทั้งนี้ กำหนดให้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม
2565 เป็นต้นไป

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!