แฝด 3 นักเรียน รร.พรหมานุสรณ์ หัวดีทั้งบ้าน สอบติดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

นายอรุณ สรรพคุณ ผอ.รร.พรมหานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กล่าว่าว่า ผลการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียน รร.พรหมานุสรณ์ฯ ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีนี้ เบื้องต้นมีนักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โควตาทุนโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2564 กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน จำนวน 7 คน แบ่งเป็นโควตาจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 5 คน ได้แก่ 1. นางสาวมัณฑนาพร สมานมิตร 2. นายพิสิษฐ์เตชนันท์ 3.นายธนพัฒน์ เข็มกลัด 4.นายธนารักษ์ เข็มกลัด5. นายธนรัตน์ เข็มกลัดโควตาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน2 คน ได้แก่ 1. นายพีรณัฐ แสงชาตรีและ 2. นางสาวพาขวัญ ชมสายพลายงาม

ในจำนวนนักเรียน รร.พรหมานุสรณ์ฯ ทั้งหมด 7 คนนี้ มีแฝดชาย 3 คนที่เป็นพี่น้องท้องเดียวกัน ได้แก่ นายธนรัตน์ เข็มกลัด หรือ “ปอนด์” นายธนารักษ์ เข็มกลัด หรือ “ดอลล่าร์” และ นายธนพัฒน์ เข็มกลัด หรือ “มาร์ค” นักเรียนชั้น ม.6/1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม หรือ “ห้องเรียน สสวท.” รร.พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ที่สอบติดโควตาแพทย์เพื่อชาวชนบทพร้อมกันทั้ง 3 คน

                นายธนรัตน์ เข็มกลัด หรือ “ปอนด์” อายุ 18 ปี พี่ชายคนโตที่สอบติดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า อาศัยอยู่กับคุณพ่อ (นายไพโรจน์ เข็มกลัด ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว) และคุณแม่ (น.ส.น้อย เกียรติมาพรศักดิ์) ที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1– ม.3) ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (EMS) รร.พรหมานุสรณ์ฯ และศึกษาต่อ ม.ปลาย ห้องเรียนโครงการ สสวท. สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โดยตนเองและน้องชายฝาแฝดอีก 2 คน ต่างสนใจที่จะศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ ทุนโครงการผลิตแพทย์เพื่อชนบทของมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อเรียนจบชั้น ม.6 จึงสอบชิงทุนโครงการผลิตเพื่อชนบทตามความฝันของตนเอง

                นายธนรัตน์ กล่าวต่ออีกว่า ตนกับน้องชายรวมทั้งหมด 3 คน มีความตั้งที่จะเรียนเป็นหมอทำงานในโรงพยาบาลชนบท จึงได้สมัครสอบชิงทุนโครงการแพทย์เพื่อชนบท ทำการยื่นเกรดเฉลี่ยรวม 5 เทอมในชั้น ม.ปลาย และทำการสอบข้อเขียน 7 วิชาสามัญ ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ สอบข้อเขียนไปช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ปรากฏว่าผลสอบข้อเขียนผ่านทั้ง 3 คน เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคม และทางมหาวิทยาลัยลัยมหิดลได้ประกาศรายชื่อเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โควตากลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน

                “ตนและน้องชายได้ตอบยืนยันเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อที่เรียนจบแล้วจะกลับมาทำงานเป็นหมอประจำโรงพยาบาลในจังหวัดเพชรบุรี รักษาคนไข้ในพื้นที่ชนบท เพราะเท่าที่ทราบว่าจำนวนแพทย์ในจังหวัดเพชรบุรียังไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วย จึงอยากใช้ความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานตรงนี้ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนพรหมานุสรณ์ ทั้งครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอนประจำรายวิชาได้ให้ความรู้ คำแนะนำและให้การสนับสนุนการสอบทุนโครงการแพทย์เพื่อชนบทจนประสบความสำเร็จ” นายธนรัตน์ หรือ “ปอนด์” กล่าว

                ด้าน นายอรุณ สรรพคุณ ผอ.รร.พรหมานุสรณ์ กล่าวว่า นับเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจที่นักเรียน รร.พรหมานุสรณ์ฯ สามารถสอบติดโควตาโครงการแพทย์เพื่อชนบทจำนวน 7 คน ในจำนวนนี้เป็นแฝดชายถึง 3 คนที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ ที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาต่อในสาขาหรือคณะที่ตนเองต้องการ นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนที่เข้มข้นด้วยเนื้อสาระวิชาแล้ว ยังเสริมเทคนิคการทำข้อสอบ รวมถึงการแนะแนวให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาตามความถนัด ความต้องการ และคะแนนสอบของผู้เรียนอย่างเหมาะสม.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!