แฝด 3 นักเรียน รร.พรหมานุสรณ์ฯ จ.เพชรบุรี เรียนเก่งทั้งบ้าน สอบติดโครงการแพทย์เพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมกันทั้ง 3 คน

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวเพชรภูมิได้รับแจ้งจาก นายอรุณ สรรพคุณ ผอ.รร.พรมหานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ระบุว่า ผลการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียน รร.พรหมานุสรณ์ฯ ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีนี้สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โควตาทุนโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2564 กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน จำนวน 7 คน แบ่งเป็นโควตาจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 5 คน ได้แก่ 1. นางสาวมัณฑนาพร สมานมิตร 2. นายพิสิษฐ์ เตชนันท์ 3. นายธนพัฒน์ เข็มกลัด 4. นายธนารักษ์ เข็มกลัด 5. นายธนรัตน์ เข็มกลัด โควตาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้ผ่านการคัดเลือก 2 คน ได้แก่ 1. นายพีรณัฐ แสงชาตรี และ 2. นางสาวพาขวัญ ชมสายพลายงาม ในจำนวนนักเรียนทั้ง 7 คนนี้ มีแฝดชาย 3 คนที่เป็นพี่น้องท้องเดียวกัน ได้แก่ นายธนรัตน์ เข็มกลัด หรือ “ปอนด์” นายธนารักษ์ เข็มกลัด หรือ “ดอลล่าร์” และ นายธนพัฒน์ เข็มกลัด หรือ “มาร์ค” เป็นนักเรียนชั้น ม.6/1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม หรือ “ห้องเรียน สสวท.” รร.พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

นายธนรัตน์ เข็มกลัด หรือ ปอนด์ อายุ 18 ปี พี่ชายคนโต กล่าวว่า อาศัยอยู่กับคุณพ่อ (นายไพโรจน์ เข็มกลัด ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว) และคุณแม่ (น.ส.น้อย เกียรติมาพรศักดิ์) ที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (EMS) รร.พรหมานุสรณ์ฯ และศึกษาต่อ ม.ปลาย ห้องเรียนโครงการ สสวท. สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โดยตนเองและน้องชายฝาแฝดอีก 2 คน ต่างสนใจที่จะศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ ทุนโครงการผลิตแพทย์เพื่อชนบทของมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อเรียนจบชั้น ม.6 จึงสอบชิงทุนโครงการผลิตเพื่อชนบทตามความฝันของตนเอง

นายธนรัตน์ กล่าวต่ออีกว่า ตนกับน้องชายรวมทั้งหมด 3 คน มีความตั้งที่จะเรียนเป็นหมอทำงานในโรงพยาบาลชนบท จึงได้สมัครสอบชิงทุนโครงการแพทย์เพื่อชนบท มีการยื่นเกรดเฉลี่ยรวม 5 เทอมในชั้น ม.ปลาย และทำการสอบข้อเขียน 7 วิชาสามัญ ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ สอบข้อเขียนไปช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา  ปรากฏว่าผลสอบข้อเขียนผ่านทั้ง 3 คน เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคม และทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้ประกาศรายชื่อเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โควตากลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน

 “ตนและน้องชายได้ตอบยืนยันเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อที่เรียนจบแล้วจะกลับมาทำงานเป็นหมอประจำโรงพยาบาลในจังหวัดเพชรบุรี รักษาคนไข้ในพื้นที่ชนบท เพราะเท่าที่ทราบว่าจำนวนแพทย์ในจังหวัดเพชรบุรียังไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วย จึงอยากใช้ความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานตรงนี้ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนพรหมานุสรณ์ ทั้งครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอนประจำรายวิชาได้ให้ความรู้ คำแนะนำและให้การสนับสนุนการสอบทุนโครงการแพทย์เพื่อชนบทจนประสบความสำเร็จ” นายธนรัตน์ หรือ “ปอนด์” กล่าว

ด้าน นายอรุณ สรรพคุณ ผอ.รร.พรหมานุสรณ์ กล่าวว่า นับเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจที่นักเรียน รร.พรหมานุสรณ์ฯ สามารถสอบติดโควตาโครงการแพทย์เพื่อชนบทจำนวน 7 คน ในจำนวนนี้เป็นแฝดชายถึง 3 คนที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาต่อในสาขาหรือคณะที่ตนเองต้องการ นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนที่เข้มข้นด้วยเนื้อสาระวิชาแล้ว ยังเสริมเทคนิคการทำข้อสอบ รวมถึงการแนะแนวให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาตามความถนัด ความต้องการ และคะแนนสอบของผู้เรียนอย่างเห

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!